fbpxŠKOLY

ZAHREJ SI A POZNEJ.

Vzdělávací pomůcka do výuky i do školní družiny.

Kurzy o zrakové problematice přímo na škole.

Děti při hraní využívají jemné motoriky.

Vcítění se do zrakové problematiky a pochopení.

Rozeznávání geometrických tvarů a učení.

Zakoupením hry OLÁ přispějete k naplnění našeho cíle – aby bylo zcela běžné potkávat nevidomé v pracovním a společenském životě.

Peníze z prodeje hry investujeme do osvětových akcí, při kterých seznamujeme veřejnost se životem zrakově postižených.