fbpxFIRMY

ZAHREJ SI A POZNEJ!

Hra se postará o skvělý teambuilding.

Přesnášky o problematice zrakově postižených.

Naplnění cílů společenské odpovědnosti (CSR/CSV).

Vzájemná spolupráce a sdílení myšlenek.

Mimopracovní aktivity zaměstnanců.

Zakoupením hry OLÁ přispějete k naplnění našeho cíle – aby bylo zcela běžné potkávat nevidomé v pracovním a společenském životě.

Peníze z prodeje hry investujeme do osvětových akcí, při kterých seznamujeme veřejnost se životem zrakově postižených.