fbpx

Odstoupení od smlouvy

Zákazník (kupující):

Jméno a příjmení: _______________________________

Ulice a č.p.: _______________________________

Město: _______________________________

PSČ: _______________________________

Číslo účtu pro vrácení peněz:
_______________________________

(případně e-mail, tel. číslo):
_______________________________

Prodávající:

Coplay s.r.o., IČ: 14293285, se sídlem Zářecká Lhota 51, 565 01 Choceň

Poštovní a korespondenční adresa: CoPlay s.r.o., Zářecká Lhota 51, 565 01
Choceň, nebo e-mailem na adresu: hraolacz@gmail.com

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ______________ jsem si na Vašich internetových stránkách https://hraola.cz objednal/a
zboží ______________, číslo objednávky ______________, v hodnotě ______________Kč. Objednané zboží jsem obdržel/a dne ______________.

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od výše popsané kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ______________ Kč.

V ______________ dne ______________

(podpis): ______________

Příloha: Doklad o koupi (faktura)